Kinh doanh

Danh mục của Warren Buffett thay đổi theo năm tháng như thế nào?

Hiện tại, Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A) (NYSE:BRK-B), tập đoàn dưới quyền điều hành của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, đã đưa ra danh mục cập nhật hàng quý của công ty. Mặc dù nổi tiếng với phong cách đầu tư mua và nắm giữ, nhưng Buffett cũng đã thực hiện một chút mua và bán trong năm 2016. Dưới đây là những cổ phiếu Berkshire đang nắm giữ và những sự thay đổi năm qua.

 

Con đường từ một danh mục đầu tư tới siêu tập đoàn Berkshire Hathaway

Tại thời điểm năm 1994, Berkshire Hathaway có lượng chứng khoán chiếm 76% tổng tài sản.

Cho tới cuối năm 2016, Berkshire Hathaway có lượng chứng khoán chỉ 19% tổng tài sản.

Sự tập trung của Berkshire vào việc thâu tóm các doanh nghiệp đã đem lại kết quả cho một tập đoàn gồm 80 công ty.

Subscribe to Kinh doanh