Tiền ảo

Bill Gates nói rằng tiền ảo sẽ mang đến cái chết "một cách trực tiếp"

Bill Gates đưa ra một số ý kiến về tiền điện tử, ông thực sự không đồng tình với tiền ảo, người sáng lập hãng Microsoft thậm chí quy tội rằng, chúng là lý do cho những cái chết trực tiếp liên quan đến con người.

Gates đưa ra bình luận trên buổi 'ask me anything' tại Reddit, khi có người hỏi ông về quan điểm đối với tiền điện tử.

Subscribe to Tiền ảo