Bill Gates says about cryptocurrencies
Bill Gates nói rằng tiền ảo sẽ mang đến cái chết "một cách trực tiếp"

Bill Gates đưa ra một số ý kiến về tiền điện tử, ông thực sự không đồng tình với tiền ảo, người sáng lập hãng Microsof